• SVAS BIOSANA S.p.A. дизајнира централе за стерилизацију хируршких инструмената и хируршких платна

SVAS BIOSANA ће:

  • Изградити централу и опремити је урећајима и намештајом
  • Поверити оперативно управљање централе за стерилизацију сопственог персонала
  • Пружити изнајмљивање, одржавање и инвентар хируршких инструмената