РЕСОРПТИВНИ ХИРУРШКИ КОНЦИ

 • FASTSORB : Ресорптивни синтетички уплетен конац у полигликолне киселине 100% (PGA) брзоресорбијући
 • FASTLAK : Ресорптивни синтетички уплетен конац у полигликолне киселине 90% и млечне киселина 10% (PGLA) брзоресорбијући.
 • GLIKOSORB : Ресорптивни синтетички уплетен конац у полигликолне киселине 100% (PGA) краткоресобојући.
 • GLIKOLAK : Ресорптивни синтетички уплетен конац у полигликолне киселине 90% и млечне киселина 10% (PGLA) краткоресорбијући.
 • MONOKAPROL : Ресорптивни синтетички конац у полигликолне киселине 75% и капролактон 25% (PGCL) средноресорбијући.
 • POLIDIOX : Ресорптивни синтетички конац у полидиоканоне 100% (PDO) спороресорбијући.

 

НЕРЕСОРПТИВНИ ХИРУРШКИ КОНАЦ

 • SILK : Нересорптивни уплетен конац од природне свиле.
 • MONOPROLEN : Нересорптивни уплетен конац од полипропилена (PP).
 • POLISIL : Нересорптивни синтетички уплетен конац од полиестера полиетилен терфталат (PETF).
 • MONAMID : Нересорптивни синтетички хируршки конац од најлона (PA).
 • MONOWIRE : Нересорптивни природни хируршки конац од челика.