Шта је опрема за личну заштиту?

Опрема за личну заштиту је опрема која се користи на радном месту, и запослени треба да je носе и чувају како би се заштитили од једне или више опасности који би могли да угрозе њихову безбедност или здравље.

Наш асортиман за личној заштитној опреми укључује:

 • Филтер маске против хемијски ризик
 • Филтер маске са издувним вентилом против хемијски ризик
 • Назувци за чизме против хемијски ризик
 • Наочаре што се не замагљују против биолошки ризик
 • Комбинезон који штити од хемијски и биолошки ризик
 • Визир што се не замагљује против биолошки ризик
 • Нитрилне непудерисане рукавице против биолошки и хемијски ризик
 • Нитрилне непудерисане рукавице против биолошки, хемијски, антинеопластични и цитостатични ризик
 • Мантил против биолошко/хемијски ризик
 • Филтер маска против биолошки ризик
 • Филтер маска са издувним вентилом против биолошки ризик
 • Филтер маска против биолошки/хемијски ризик