Лекови за хемотерапију, неке хормоне, антивирусне лекове и лекови биоинжењинга су значајани извор ризика за оператера који с њима баратају. Уређаји за пренос што већ имају филтер; кошуље, рукавице, маске и слојеви аспиратора са ламинарним протоком могу смањити ризик, али не и да га елиминирају.

Недавне студије су показале да изложеност опасних лекова здравственим радницима може предизвикати инфертилитет, абортус, аномалије код новорођенчада, леукемија и други облици рака.

Паре, аеросол, цурења лекова, изливање и случајни убоди су сви потенцијално ризични догађаја.

EQUALSHIELD® гарантује сигуран трансфер, захваљајући внатрешног система који изедњачава притисак и ефикасно спречава изливања лека, паре и аеросол. Кроз иновативни патентирани дизајн EQUALSHIELD штити оператора из опасне изложености и одржава стерилност медикамента, и тако спречава улаз и ширење микроорганизма у истог.

 

Пријавите се и узмите каталог