Информације о члану 13 Уребда из 30. јуна 2003. године бр 196, у погледу заштите личних података. Законик од 31. децембра 1996. Године бр. 675, који је садржао одредбе о заштити лица и других субјеката у вези обрадом података о личности је укинут законодавном уредбом из 30. јуна 2003. бр. 196, када је нови Законик о заштити личних података стапио на снагу од 1. јануара 2004. године. Кодекс одређује, између осталог, да лице мора бити обавештено о коришћењу података о њему и да обрада личних података од стране компаније која их држи, је дозвољена само уз изричиту сагласност дотичне особе, осим у случајевима прописаним законом. У складу са чл. 13 Уребде из 30. јуна 2003 године бр. 196, се наводи да: а) подаци прикупљени овде имају сврху да региструју корисника и да му буду пружена све информације. Ови подаци ће бити обрађени електронски, у складу са важећим законима; б), такви подаци могу бити откривени лица одговорних за рад услуге у питању, и дистрибуисани искључиво за потребе услуге; в) странка ужива права из чл. 13 Уредбе.
captcha