Medical има модерну, добро опремљену лабораторију активну у

 • Истраживање и развој иновативних производа.
 • Контрола квалитета производње
 • Техничка помоћ клиентима

 

Анализе се обављају од стране квалификованог особља уз коришћење аналитичких метода, по званично признатим стандардима, користећи опреме из најновије генерације. Између других у лабораторији се врше и анализе помоћи:

 • диференцијална скенирајућа калориметрија
 • Гасна хроматографија са масеном детекцијом
 • Течна хроматографија високих перформанси
 • Ротациони вискозиметри
 • UV/VIS спектрофометрију
 • Одређивање pH, густине, садржај воде, слободни и везани киселости у производима и сировинама

 

Наша лабораторија користи и следеће технике:

 • Влажно и суво Вибро-сито
 • Термо-гравиметрија
 • Динамометрија
 • Такође је могуће утврђивање бактеријског оптерећења о производима пре и после паковања (BIOBURDEN) и после стерилизације (стерилитет)
 • Користe правила и стандарде званичног фармакопеји
 • Одређивање етилен оксида, етилен-хлорхидрин и етилен гликол остаци на  медицинских направа стерилизовани са етилен оксида
 • Хемијски и физички студије стабилности