Informacije o izdelku. 13 zakonske uredbe 30. junija 2003 n. 196, Kodeks o varstvu osebnih podatkov. Zakon 31. decembra 1996. 675, ki vsebuje določbe za zaščito oseb in drugih subjektov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jih je bilo razveljavljeno z zakonodajnim odlokom 30. junija 2003 št. 196, ki je uvedel, z učinkom od 1. januarja 2004, nov kodeks o zaščiti osebnih podatkov. Kodeks med drugim določa, da mora biti zadevna oseba obveščena o obdelavi podatkov, ki se nanašajo nanj, in da je obdelava osebnih podatkov s strani družbe, ki jih ima v lasti je dovoljena le z izrecnim soglasjem zadevne razen če oseba primerih, določenih z zakonom. V skladu s členom. 13 zakonske uredbe 30. junija 2003 n. 196, je navedeno, da: a) podatke tukaj zbrani se uporablja za registracijo uporabnika in mu zagotoviti informacijske storitve. Ti podatki se bodo elektronsko obdelani v skladu z veljavno zakonodajo; b) takšni podatki se lahko razkrijejo oseb, odgovornih za vodenje te službe in le za namene storitve; c) stranka uživa pravice iz čl. 13 odloka
captcha