Medical
ima sodobno, dobro opremljen laboratorij, ki delujejo za: 

 

 • Raziskave in razvoj inovativnih izdelkov.
 • Proizvodnja nadzor kakovosti.
 • Tehnična pomoč za stranke. 

 

Analize se izvajajo preko strokovnega usposobljenega  osebja  z uporabo analitskih metod, ki jih standardi uradno prizna, z uporabo najnovejše opreme generacije. Zlasti v laboratoriju so opravili med drugim analizo: 

 • Diferencialno kalorimetrijo
 • Plinska kromatografija predkoloni in masna spektrometrija
 • High Performance Liquid kromatografije
 • Rotacijska viskozimetrijo
 • Spektrofotometrija UV / vidne.
 • Določanje pH, gostota, vsebnost vode, prostih kislin in sorodnih proizvodov in surovin. 

 

Laboratorij uporablja tudi tehnike: 

 • Suho in mokro Vibro-Screening,
 • Thermo-Gravimetrija,
 • Dinamometrije.
 • Možno je tudi določitev bakterijske obremenitve proizvodov pred in po pakiranju (odstranijo biokontaminanti) in po sterilizaciji (sterilnost).
 • Uporaba testiranja po uradni farmakopeji
 • Ugotavljanje etilen oksida, etilen klorhidrin in etilen glikola ostanke medicinskih pripomočkov sterilizirano z etilen oksidom
 • kemične in fizikalne študije stabilnosti