СВАС БИОСАНА располага со голем спектар на хируршки инструменти со висок квалитет:

 

ОСНОВНИ ХИРУРШКИ ИНСТРУМЕНТИ:

Инструменти за:

 • Гинекологија
 • Акушерство
 • Максило-фацијална хирургија
 • Ортопедија-трауматологија – Инструменти за менискус
 • Радиобранова хирургија
 • Лапароскопија
 • Неврохирургија
 • Хирургија на шака
 • Пластична хирургија
 • Кардиохирургија
 • Микрохирургија
 • ORL
 • Контејнери за стерилизација