• CURACEL : Стерилни апсорпциски хемостатици од оксидирана и регенерирана целулоз.
  • CURACEL Alta Densità : Стерилни апсорпциски хемостатици од целулоза, оксидирана и регенериране под висока густина за ендоскопски процедури, или каде што е потребна поголема сила и издрживост на продуктот.
  • CURACEL Fibrillare : Стерилни апсорпциски хемостатици од оксидирана и регенерирана целулоза, со влакнеста структура од седум слоеви кои се поединечно расположливи, за хируршки интервенции кои побаруваат поголема дуктилност и флексибилност за време на апликацијата дури и во тешки анатомски области.
  • CURASPON : Локален ресорптивен хемостатик, во форма на желатин исчистен од порозност, рамномерен и со голем капацитет на апсорпција. Достапен е во плочи, листови, цилиндри, коцки и прав.