За разлика од хемодијализата, овој тип на дијализа овозможува пречистувањето на крвта во телото на пациентот, избегнувајќи, екстракорпорална циркулација. Постапката за перитонеална дијализа слично на хемодијализата, побарува надворешен систем, кој мора да биде вграден во телото пред размената на дијализната течност. Во овој случај, се користи мал "катетер," кој е вметант во пределот на стомакот, на начин кој овозможува воведување на дијализниот раствор пред третманот и го собира истиот на крајот од интервенцијата.

 

РАСТВОРИ ДОСТАПНИ ВО ЕДИНЕЧНИ КЕСИ И TWIN BAG

 • Раствор за ПД со пуфер од лактати и ниска концентрација на калциум
 • Раствор за ПД со пуфер од лактати
 • Раствор за ПД со пуфер од лактати и калиум
 • Раствор за ПД со пуфер од бикарбонат, лактат и физиолошки Ph
 • Икодекстрин 7,5%
 • Аминокиселини 1,1%

 

МАТЕРИЈАЛИ И ОПРЕМА ЗА ПЕРИТОНЕАЛНА ДИЈАЛИЗА

 • Количка
 • Software, опрема за дијализа на далечина и видеокомуникација
 • Комплет за итна помош за кожата
 • Комплет за измена на кесите
 • Комплет за измена на основниот комплет
 • Дневен ПД комплет за измена на кесите
 • Месечни CAPD и DAP комплети
 • Комплет со ПД облоги
 • Месечни комплети со облоги
 • Месечни комплети за перитонејска дијализа
 • Комплет за измена на кесите и капите
 • Комплет ПД за измена на кесите
 • Месечни DAP комплети
 • Комплет со облоги