Одделенеито „инженеринг” на групацијата е специјализирано за дизајн и опрема на болниците, обезбедување на медицинска опрема и техничка помош. Целта на ова одделение е обезбедување соодветни консултации за постојаниот раст на пазарот, обезбедување на уште поширок спектар на услуги и технолошки напредни производи користејќи го сопствениот квалификуван персонал.

 

Електро-медицинска опрема

 • Дијагностички апарати за интравенозен пристап
 • Апарати за трансфер на пациентие
 • Мулти параметарски монитор и пулсен оксиметар
 • Инфузиони пумпи
 • Електрокардиографи
 • Дефибрилатори
 • Операциони ламби
 • Фрижидер за чување лекови, крв, Замрзнувач за длабоко замрзнување
 • Аутоклав
 • Електро-скалпел и медицински аспиратори
 • Кардиотокограф, фетален и васкуларен доплер
 • Холтер притисок
 • Мацератори и уреди за одлагање на биолошкиот отпад
 • Опрема за рехабилитација
 • Energy System
 • Антидекубитални душеци и перничиња

 

Мебел

Санитетски материјал, болнички престој и домови за нега