• Аморфен гел во туба
 • Импрегнирани облоги во аморфен гел
 • Импрегнирани самолепливи облоги во аморфен гел
 • Облоги од полиуретанска пена
 • Облоги од полиуретанска пена за трахеостомија
 • Облоги од полиуретанска пена обложени со сребро
 • Облоги од полиуретанска пена за трахеостомија обложени со сребро
 • Самолепливи облоги од полиуретанска пена
 • Самолепливи облоги од полиуретанска пена конкавен тип
 • Самолепливи облоги од полиуретанска пена за лумбо-сакралниот дел
 • Самолепливи облоги од полиуретанска пена обложени со сребро
 • Самолепливи облоги од полиуретанска пена обложени со сребро конкавен тип
 • Облоги од полиуретанска пена со висок капацитет на впивање
 • Облоги од полиуретанска пена со висок капацитет на впивање за лумбо-сакралниот дел
 • Облоги од полиуретанска пена со висок капацитет на впивање за пети
 • Облоги од полиуретанска пена со висок капацитет на впивање за лумбо-сакралниот дел обложени со сребро
 • Облоги од полиуретанска пена со висок капацитет на впивање за пети обложени со сребро
 • Хидроколоиди
 • Самолепливи хидроколоиди
 • Конкавни самолепливи хидроколоиди
 • Конкавни самолепливи хидроколоиди за лумбо-сакралниот дел