Дијабетесот е една од најраширените хронични болести во светот. International Diabetes Federation проценува пораст на социјалното, економското и здравственото влијание од 6,4% во 2010 година на 7,7% во 2030 година.

Направите кои денес се користат за контрола на дијабетесот се прилично едноставни.

Нашата линија опфаќа голем број глукомери, тест траки за мерење на глукозата во крвта, ланцети, ланцетари, и комплетан асортиман производи со игли компатибилни со сите инсулински пенкала присутни на пазарот.

 

 

    

 

Најавете се и преземете го каталогот