Лековите за хемотерапија, некои хормони, антивирусни лекови и лековите од биоинжењингот се значаен извор на опасност за операторите кои маневрираат со истите. Уредите за пренос што веќе имаат филтер; кошули, рукавици, маски и слоеви на аспираторите со ламинарнен проток можат да го намалат ризикот, но не и да го елиминираат.

 

Неодамнешните студиии покажаа дека изложеноста на опасни лекови кај здравствените работници може да предизвика инфертилитет, абортус, аномалии кај новороденчињата, леукемија и други облици на рак.

 

Потенцијално ризични настани се пареата, аеросолта, истекување на лекови, изливање и случајни убоди.

 

EQUALSHIELD® гарантира сигуран трансфер, благодарение на внатрешниот систем кој го изедначува притисокот и ефикасно го спречува изливањето на лекот, пареата и аеросолта. Со иновативниот патентиран дизајн EQUALSHIELD го штити оператерот од ризичната изложеност и ја одржува стерилноста на медикаментот, со што спречува влез и ширење на микроорганизми во истиот.

 

 

Најавете се и преземете го каталогот