Термокоагулацијата на ендометриумот со интраутерински балон е наменета во случаи на Дисфункционални крварења во матката (S.U.D.) кои се манифестираат во форма на менорагија (исто така познати како hypermenorrhea), метрорагија или менометрорагија. Термокоагулацијата на ендометриумот е одлична алтернатива за хистеректомијата особено во случаи на неуспех на терапијата со лекови.

  • Уреди за термоаблација на ендометриумот

Термоаблацијата на ендометриумот неповратно го коагулира базалнит слој на ендометриумот и површинскиот слој на миометриумот, без опасност од повреда на околните органи.

 

  • Стерилни вагинални спекулуми за еднократна употреба со шраф
  • Стерилни вагинални спекулуми за еднократна употреба на преклоп
  • Стерилни интраутерински сукциони Карман кирети
  • Стерилни цврсти и заоблени кирети за аспирација
  • Стерилни цврсти и прави кирети за аспирација
  • Четкички за земање на цервикален брис
  • Игли за амниоцинтеза