Штo е хируршки сет:

Хируршки сет или Custom pack претставува интегриран систем на медицински средства дизајниран и произведен да спроведе конкретни оперативни интервенции.

Функционалните карактеристики на хируршкиот сет зависат од неговиот состав, кој е реализиран во функција на различни типови интервенции и спрема специфичните потреби на крајните корисници.

Производството и монтажата на уредите се направени во бела соба класа ISO 7 во согласност со ISO 14644-1, спрема методите кои се во склад со Директивата 93/42 CEE.

 

Производни линии:
ХИРУРШКИ СЕТ
Објавени се само некои комплети. На барање на клиентите можеме да реализираме и други состави и конфигурации.
 
 
Предности на хируршките сетови.

 

  • Помал ризик од контаминација на стерилното поле
  • Едноставност при снабдувањето
  • Можност за следење на производот кој се користи
  • Ефикасност на оперативното поле
  • Поедноставно управување со болничкиот магацин.
 

Најавете се и преземете го каталогот