ФЛАСТЕРИ

 • Транспарентен, хипоалергиски, микроперфориран фластер
 • Фластер од бела ткаенина
 • Фластер од неткаена ткаенина
 • Фластери од свила
 • Еластичен леплив фластер од неткаена ткаенина
 • Лековити фластери 76x25 mm

 

ЗАВОИ

 • Еластичен завој Тип IDEAL
 • Синтетички завој од полиестер, бел за имобилизација
 • Синтетички завој изработен од влакна на стаклена волна, бел, за имобилизација
 • Поддржувачки, еластичени и кохезивен креп завој
 • Еластичен завој со паста од цинк оксид
 • Еластичен завој за посилна и перманентна компресија
 • Надолжно и попречно еластичен завој во боја на кожа
 • Леплив, еластичен, порозен завој со ткаен раб
 • Брзоврзувачки гипсан завој
 • Подлоги за гипс
 • Гипсани лонгети во четири слоја
 • Туболарен подложен завој за гипсирање во ролна
 • Синтетичка вата
 • Шини за имобилизација на прсти