Газата која ја користиме содржи влакна од 100%  чист памук од прва класа, со чиста бела правилна, а не коса текстура, не е  обелен со белило и е сушен на специјални машини. Секое влакно, со плоснат туболарен облик, со дебели и заоблени ѕидови, и се состои исклучиво од типични памучни влакна долги околу 4 см.

Производните процеси се одвиваат во контролирана средина.   

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПРЕВИВАЊЕ РАНИ ОД ГАЗА

 • Компреси од хидрофилна газа
 • Стомачни компреси од хидрофилна четирислојна газа со или без RTG нишка
 • Компреси од хидрофилна газа преклопени со или без RTG нишка
 • Округли тампони од еластична хидрофилна газа со или без RTG нишка
 • Завои од хидрофилна газа (со раб)
 • Завои од хидрофилна газа (без раб)
 • Стерилни компреси од хидрофилна газа
 • Ролни од хидрофилна газа
 • Компреси за очи
 • Тупфери од хидрофилна цик-цак вата во 4 стерилни слоеви
 • Тупфери од хидрофилна цик-цак вата во 4 стерилни слоеви премачкани со јодоформ