Мисијата на SVAS BIOSANA S.p.A.

Водечкaтa компанија од областа на здравството, SVAS BIOSANA e постојано посветенa на обезбедување иновативни решенија со кои овозможува благосостојба и задоволство на клиентите.
Корпоративната политика се базира врз принципите на споделување на знаењето и зајакнување на вештините за брз и соодветен одговор на барањата на пазарот.

SVAS BIOSANA S.p.A. смета дека управувањето со квалитетот, заштитата на животната средина и безбедноста, се од суштинско значење за зголемување на конкурентноста и задоволството на државните и приватните клиенти и затоа бара од сите вработени во компанијата, посветеност за подобрување на ефикасноста во работата, чесност и транспарентност.

  Визијата на SVAS BIOSANA S.p.A.

Да станеме и да бидеме признаети како најдобар партнер во обезбедување Заеднички решенија за живот.