Свас Биосана денес ужива во консолидираниот Интегриран систем за управување во согласност со ИСО 9001, 14001, 13485, 18001, 14025 и PFC.

Мулти-дивизионалната структура овозможува да се подобри нивото на специјализација на поединечните оперативни области:
  • Svas
  • Farmex
  • Medical