Свас Биосана денес ужива во консолидираниот Интегриран систем за управување во согласност со ИСО 9001, 13485 и 14001

Мулти-дивизионалната структура овозможува да се подобри нивото на специјализација на поединечните оперативни области:
  • Svas
  • Farmex
  • Medical