Свас Биосана е основана во 1972 година и специјализирана за дистрибуција на медицински производи. Благодарение на посветеноста на нејзиниот менаџмент, компанијата расте постепено, за неколку години да стане важна референтна точка во Италија и во странство од областа на здравството. Со текот на времето, компанијата развива "индустриски" проект, кој подразбира стекнување технички вештини кои се потребни да се реализираат производи под сопствен бренд. Овој проект се реализира со постепено воспоставување на индустриските сектори во кои се вклучени следниве  производни линии:

  • Farmex "Линија инконтиненција"
  • Farmex "Линија Памук и Wellness продукти"
  • Medical "Медицинска опрема и процедурални пакети"

Свас Биосана располага и со хемиска лабораторија "Истражување и развој", во која ефикасен тим од професионалци, кои покрај проучување, карактеризација и тестирање на нови материјали и производи, ги извршуваат и сите активности за контрола на квалитетот на сопствените производи.

Свас Биосана денес ужива во консолидираниот Интегриран систем за управување во согласност со ИСО 9001, 13485 и 14001, и мулти-дивизионалната структура која овозможува подобрување на нивото на специјализација на поединечните оперативни области: 

  • Svas 
  • Farmex 
  • Medical

Моментално Svas Biosana групацијата се состои од пет компании: 

• SVAS BIOSANA S.p.A. 

• INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.r.l. 

E.MEDICAL S.r.l. 

• BIOTECH S.r.l. 

• MARK MEDICAL S.p.A.