SVAS distribuira široki spektar specijaliziranih uređaja, koji proizvođačima obezbeđuju neophodnu komercijalnu, logističku i organizacijsku podršku, čime se jamči potrebnu penetraciju i pokrivenost tržišta te komunikaciju između sudionika u ovoj industriji.

 

 

 

 

 

 

 • Anti-adhezijske sredstava u gel I film
 • Radiofrekvencijski uređaj sa elektrodama namenjen za lečenje bolovima u donjem dielu kralježnjice
 • Mrežice za herniju
 • Igle za biopsiju
 • Venski striper
 • Elastomerne pumpe
 • Igle i uređaji za terapiju protiv boli
 • Proizvodi za fiksiranje kosti glave i koji se koriste u maksilofacijalnu i spinalnu kirurgiju
 • Uređaji za potpomognuto disanje i oksigenoterapiju pod visokim tlakom
 • Uređaji za puls oksimetriju
 • Sustavi za drenažu i sukciju tekućine u toku operacije