Nasuprot hemodijalizi, ovaj tip dijalize omogućuje da se izvrši pročišćavanje krvi u tijelu pacijenta, izbjegavajući, dakle, EKSTRAKORPORALNU cirkulaciju. Postupak peritonejske dijalize zahtjeva, na način sličan hemodijalizi, vanjski sustav, koji mora biti implantiran u organzma prije razmjene dijalizne tekućine. U ovom se slučaju, koristi mali "kateter", koji je umetnut u abdomen, na način da omogućuje uvođenje dijaliznu otopinu prije tretmana i pokupi istog na kraju operacije.

 

OTOPINE DOSTUPNE U JEDINAČNE VREĆE ILI U TWIN BAG-a

 • Otopina za PD sa pufer od laktata i niske koncentracije kalcija
 • Otopina za PD sa pufer od laktata
 • Otopina za PD sa pufer od laktata i kalija
 • Otopina za PD sa pufer od bikarbonata, laktata i fiziološki Ph
 • Ikodekstrin 7,5%
 • Aminokiseline 1,1%

 

MATERIJALI I OPREMA ZA PERITONEJSKE DIJALIZE

 • Kolica
 • Sofware, oprema za dijalize na daljine i videokomunikacije
 • Komplet za hitna pomoć kože
 • Komplet za zamjena vreće
 • Komplet za zamjena osnovnog seta
 • Dnevni PD komplet za zamjena vreće
 • Mjesečni CAPD i DAP kompleti
 • Komplet PD obloge
 • Mjesečne komplete sa oblogama
 • Mjesečne komplete za peritonejske dijaliza
 • Komplet za zamjene vreća i kapa
 • Komplet za zamjene vreće
 • Mjesečne DAP komplete
 • Komplet s oblogama