Odjel grupe, inženjering, je specijaliziran za projektiranje i uređivanje bolnica, obezbeđivanje medicinske opreme i tehničku podršku. Cilj ovog odjela je pružiti adekvatne konzultacije brojnih zahtjeva rasta  tržišta, nudeći veliki asortiman usluga i tehnološki naprednih proizvoda koristeći kvalificiranih kadrova.

 

MEDICINSKA ELEKTRIČNA OPREMA

 

 • Dijagnostički uređaji za intravenski pristup
 • Uređaji za transfer pacijenata
 • Multi-parametarski monitor sa puls oksimetriju
 • Infuzione pumpe
 • Elektrokardiografi
 • Defibrilatori
 • Kirurške lampe
 • Hladnjaci za čuvanje lijekova, hladnjaci za krv, zamrzivači
 • Autoklavi
 • Elektroskalpel i kirurški aspirator
 • Kardiotokograf, fetalni i vaskularni dopler
 • Holter tlaka
 • Maceratori i uređaji za odlaganje biološkog otpada
 • Oprema za rehabilitaciju
 • Energy System
 • Antidekubitalni madraci i jastuci

 

NAMJEŠTAJ

 • Sanitetski materijal, boravak u bolnici i ustanove za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju