• Amorfni gel u tubi
 • Impregnirane obloge u amrofni gel
 • Impregnirane samolepljive obloge u amrofni gel
 • Poliuretanski pijenasti povoj
 • Poliuretanski pijenasti povoj za traheostomiju
 • Poliuretanski pijenasti povoj sa srebrom
 • Poliuretanski pijenasti povoj za traheostomiju sa srebrom
 • Poliuretanski samolepljivi pijenasti povoj
 • Poliuretanski samolepljivi pijenasti povoj konkavni tip
 • Poliuretanski samolepljivi pijenasti povoj konkavni tip za lumbo sakralni deo
 • Poliuretanski samolepljivi pijenasti povoj sa srebrom
 • Poliuretanski samolepljivi pijenasti povoj sa srebrom konkavni tip
 • Poliuretanski pijenasti povoj s visokim kapacitetom upijanja
 • Poliuretanski pijenasti povoj s visokim kapacitetom upijanja za lumbo sakralni deo
 • Poliuretanski pijenasti povoj s visokim kapacitetom upijanja za pete
 • Poliuretanski pijenasti povoj s visokim kapacitetom upijanja za lumbo sakralni deo sa srebrom
 • Poliuretanski pijenasti povoj s visokim kapacitetom upijanja za pete sa srebrom
 • Hidrokoloida
 • Samolepljivi hidrokoloida
 • Konkavni samolepljivi hidrokoloida
 • Konkavni samolepljivi hidrokoloida za lumbo sakralni dio