Dijabetes je jedna od najraširenijih kroničnih bolesti u svijetu. International Diabetes Federation procjenjuje porast društvenog, ekonomskog i zdravstvenog utjecaja od 6,4 % u 2010. godini na 7,7 % u 2030 godine.

Naprave koje danas se koriste za kontrolu dijabetesa su izuzetno jednostavna.

Naša linija obuhvaća veliki broj glukometra, trakice za mjerenje glukoze u krvi, lancete, lancetar, i jedan kompletan asortiman proizvoda igle kompatibilne sa svim inzulinskim penovima prisutne na tržištu.