Termo koagulacija endometrija s intrauterinim balonom je namijenjen liječenja Disfunkcionalne uterino krvarenja koje se mogu manifestirati kao menoragije, metroragije i menometroragije. Postupak termoablacije endometrija je odlična alternativa histeriktomije naročito u slučajevima kada farmakološka terapija nija postigla željene rezultate.

  • Naprave za termoablacije endometrija

Termoablacije endometrija nepovratno koaguliše bazalni sloj endometrija i površinski sloj miometra, bez rizika ozljede okolnih organa.

  • Sterilni vaginalni spekulum za jednokratnu uporabu s vijkom
  • Sterilni vaginalni spekulum za jednokratnu uporabu na preklopu
  • Sterilne intrauterine aspiracijske Karman kirete
  • Sterilne, rigidne i zakrivljene kirete za aspiraciju
  • Sterilne, rigidne i ravne kirete za aspiraciju
  • Endocervikalna četkica
  • Igle za amniocintezu