• Senzori za pulsnuoksimetriju
 • Huber igla
 • Ugradljivi port

 

LINIJA OVLAŽIVAČI

 • Ovlaživače i pribor
 • Komore za ovlaživanje
 • Aparate za strojnu ventilaciju
 • Kompleti za terapiju kisika
 • Ovlaživači sa integriranim generatora protoka

 

LINIJA HIGIJENA PACIJENATA

 • Tampone za oralnu higijenu s bikarbonatom
 • Netretirane tampone za oralnu higijenu
 • Netretirane pedijatriske tampone za oralu higijenu
 • Tampone za aspiraciju s bikarbonatom - blister 2 kom
 • Netretiranu tampon-četkicu
 • Kapa za vlažno pranje kose