Informacije o članu 13 Uredbe iz 30 lipnja 2003. godine br 196, u pogledu zaštite osobnih podataka. Zakonik od 31 prosinca 1996. Godine br. 675, koji je sadržavao odredbe o zaštiti osobnih podatakai drugih subjekata u vezi obradom osobnih podataka je ukinut zakonodavnom uredbom iz 30 lipnja 2003. br. 196, kada je novi Zakonik o zaštiti osobnih podataka stupio na snagu od 1 siječnja 2004. godine. Kodeks propisuje, posebice, da dotična osoba mora biti obaviještena o korištenju njegovih podataka i da je obrada osobnih podataka od strane tvrtke koja ih drži dopušteno samo uz izričitu saglasnost te osobe, osim u slučajevima kada nije drugačije propisano zakonom. Sukladno čl. 13 Urebde iz 30 lipnja 2003 godine br. 196, se navodi da: a) podaci prikupljeni ovdje imaju svrhu da registriraju korisnika i da mu budu pružena sve informacije o tome. Ovi podaci će biti obrađeni elektronički, u skladu s važećim zakonima; b), takvi podaci mogu biti otkriveni samo osobe odgovornih za obradu usluge u pitanju, i distribuirani isključivo za potrebe usluge; c) zainteresirani uživa prava iz čl. 13 Uredbe
captcha