Medical
modernu, dobro opremljenu laboratoriju aktivnu u: 

 • Istraživanje i razvoj inovativnih proizvoda.
 • Kontrola kvaliteta proizvodnje
 • Tehnička podrška klijentima. 

 

Analize se obavljaju od strane kvalificiranog osoblja uz korištenje analitičkih metoda, po zvanično priznatim standardima, koristeći opreme iz najnovije generacije. Između drugih u laboratoriju se vrše i analize uz pomoć: 

 

 • Diferencijalnog pretražnog kalorimetrija
 • Plinske kromatografije sa masenom spektrometrijom
 • Tekućinske kromatografije visoke djelotvornosti
 • Rotacionog viskozimetra
 • Vidljive spektrometrije UV/Vis
 • Mjerenje pH vrijednosti, gustoće, sadržaja vode, slobodni i vezani kiseline u proizvodima i sirovinama. 

 

Naš laboratorij koristi i sljedeće tehnike: 

 

 • Vibracijski sito za suho i mokro sijanje
 • Termogravimetrija
 • Dinamometrija
 • Takođe je moguće određivanje bakterijskog opterećenja prije i poslije pakiranja (BIOBURDEN) i nakon sterilizacije (STERILITET).
 • Primjiena ispitivanja prema zvaničnoj Farmakopeje
 • Određivanje etilen oksida, etilen klorhidrina i etilen glikol ostaci medicinskim proizvodima sterilizirani s etilen oksidom
 • Fizakalno-kemijska istraživanja stabilnosti