Šta je lična zaštitna oprema?

Lična zaštitna oprema su sredstva koje se koriste na radnom mjestu i zaposlenici treba da ih nose i čuvaju kako bi se zaštitili od jedne ili više opasnosti koji bi mogle da ugroze njihovu sigurnost ili zdravje.

Naš asortiman lične zaštitne opreme uključuje:

 

 • Filter maske protiv hemijski rizik
 • Filter maske sa ventilom protiv hemijskog rizika
 • Nazuvci za cipele protiv hemijskog rizika
 • Zaštitne naočare otporne na zamagljivanje protiv biloškog rizika
 • Zaštitni kombinezon od hemijskog i biološkog rizika
 • Vizir otporan na zamagljivanje protiv biološkog rizika
 • Nitrilne rukavice bez pudera protiv biološkog i hemijskog rizika
 • Nitrilne rukavice bez pudera protiv biološkog, hemijskog, antineoplastičnog i citostatičnog rizika
 • Zaštitini mantil od biloško/hemijskog rizika
 • Filter maske protiv biološkog rizik
 • Filter maske s ventilom protiv biološkog rizika
 • Filter maske s ventilom protiv biološko/hemijskog rizika