SVAS BIOSANA ima široku paletu visoko kvalitetnih Hirurških instrumenata:

 

OSNOVNI HIRURŠKI INSTRUMENTI:

Instrumenti za:

 • Ginekologiju
 • Opstetriciju
 • Maksilo-facijalnu Hirurgiju
 • Ortopediju - Traumatologiju - Instrumenti za meniskusa
 • Elektrohirurgiju
 • Laparoskopiju
 • Neurohirurgiju
 • Hirurgija šake
 • Plastična Hirurgija
 • Kardiohirurgija
 • Mikrohirurgije
 • ORL
 • Kontejneri za sterilizaciju