Svas Biosana je osnovana 1972. godine i specijaliziovana je za distribuciju medicinskih proizvoda. Zahvaljujući opredijeljenosti menadžmenta, poduzeće raste postupno i kroz nekoliko godina je postalo važna referentna tačka u zdravstvenom sektoru u Italiji i inozemstvu. Tijekom vremena, kompanija razvija "industrijski" projekt, t.j. sticanje tehničke vještine potrebne za realizaciju proizvoda pod vlastitim brendom. Ovaj projekt se realizira uz postupnu uspostavu industrijskih odjela koje se bave različitim linijama proizvoda:

  • Farmex "Linija inkontinencija"
  • Farmex "Pamuk i wellness proizvoda"
  • Medical "Medicinski uređaji i kirurški setova"

Svas Biosana ima hemijski laboratorij "istraživanje i razvoj", u kojem je efikasni tim profesionalaca, koji osim obavljanje studija, karakterizaciju i ispitivanje novih materijala i proizvoda, vrši i sve poslove koje podupiru kontrolu kvaliteta svojih proizvoda.

Svas Biosana uživa, uspostavljen integrirani sustav upravljanja, kompatibilan sa ISO 9001, 13485 i 14001, i divizijsku strukturu koja omogućuje poboljšanje nivoa specijalizacije pojedinih operativnih područja: 

  • Svas 
  • Farmex 
  • Medical

Trenutno Svas Biosana grupa se sastoji od pet preduzeća: 

• SVAS BIOSANA S.p.A. 

• INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.r.l. 

E.MEDICAL S.r.l. 

• BIOTECH S.r.l. 

• MARK MEDICAL S.p.A.